केजरीवाल दिल्लीकरांना 24 तास मोफत वीज देतात. तुम्हालाही ते हवे आहे का ?

आपल्याला याबद्दल काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही हे मतसर्वेक्षण करत आहोत. यासाठी कृपया खाली नमूद केलेल्या प्रश्नांवर आपली भूमिका आम्हाला नक्की कळवा.